« Powrót

Bon Turystyczny 500+ dla każdego dziecka

21.07.2020; Autor: Patrona

Bon Turystyczny 1000+ dla każdego niepełnosprawnego dziecka z opiekunem

Uprzejmie informujemy, że już wkrótce wszystkie usługi prezentowane na stronie patrona.pl będzie można zakupić z wykorzystaniem Bonu Turystycznego.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje owiadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Czyli razem będzie przysługiwało 1000, zł dla dziecka niepełnosprawnego z opiekunem.

Za pomocą bonu turystycznego będzie można opłacić turnusy rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem pfron, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem pfron 2020, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem pfron 2020 nad morzem, turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem pfron 2020 w górach, pobyty lecznicze, pobyty sanatoryjne 2020, pobyty spa, usługi hotelarskie oraz inne imprezy turystyczne na terenie całej Polski. Bon turystyczny 500+, bon turystyczny 1000+ jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Co ważne nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT opublikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem. BURW Patrona jako Organizator Turystyki będzie instytucją uprawniona do przyjmowania płatności bonem turystycznym i będzie figurować na liście POT.

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu turystycznego należy posiadać profil (konto) na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Na PUE, w roli „Ogólne”, w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu oraz osobna zakładka dla podmiotów turystycznych.

Bon turystyczne będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych prowadzonej przez POT.

Płatności bonem turystycznym będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em.

PUE ZUS zapewni trzy podstawowe elementy systemu do obsługi bonu:

• system do obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych, z którego będzie korzystała Polska Organizacja Turystyczna,

• system do obsługi płatności bonem, w którym osoby korzystające z bonu będą mogły dokonywać nim płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na rzecz podmiotów turystycznych zgłoszonych do udziału w programie Polski Bon Turystyczny, znajdujących się na liście udostępnianej przez POT,

• system do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu z podmiotami turystycznymi i organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.

Po wejściu w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym minister rozwoju ogłosi w Biuletynie


Informacji Publicznej swojego ministerstwa informację, od kiedy podmioty turystyczne i organizacje

pożytku publicznego będą mogły rejestrować się w systemie informatycznym oraz od kiedy będzie można korzystać z bonów.

Przygotowano na podstawie informacji ze strony ZUS z dnia 21.07.2020 r.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/zus-filarem-polskiego-bonu- turystycznego/3483981

Powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.Z różnych zakątków internetu

» TURNUSY REHABILITACYJNE NAD MORZEM 2023

25.02.23 - patrona.pl

BURW Patrona Wrocław zaprasza osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych pfron nad morzem 2023.

» PATRONA ORGANIZATOR TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 2023

24.02.23 - Patrona.pl

Biuro Usług Rehabiltacyjno - Wypoczynkowych PATRONA jest koncesjonowanym Organizatorem Turystyki.

» TURNUSY REHABILITACYJNE W GÓRACH – UZDROWISKA KŁODZKIE 2021

01.12.20 - BURW Patrona

Organizator turnusów rehabilitacyjnych PATRONA S.

» Turnusy rehabilitacyjne nad morzem – Kołobrzeg 2021

01.12.20 - BURW Patrona

BURW Patrona Wrocław zaprasza osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych pfron nad morzem 2021.

» Bon Turystyczny 500+ dla każdego dziecka

21.07.20 - Patrona

Bon Turystyczny 1000+ dla każdego niepełnosprawnego dziecka z opiekunemUprzejmie informujemy, że już wkrótce wszystkie usługi prezentowane na stronie patrona.

» KORONAWIRUS INFORMACJE O TURNUSACH REHABILITACYJNYCH PATRONA 2020

20.03.20 - Patrona

Szanowni Państwo, W związku z licznymi zapytaniami Klientów Patrona.

» TURNUSY REHABILITACYJNE W GÓRACH 2020 z dofinansowaniem pfron

18.02.20 - Dagmara Mielnik

Organizator turnusów rehabilitacyjnych PATRONA S.