Zapisy i cenniki zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, a ich poszczególne postanowienia mogą ulec zmianie.

×

👁

Nie masz konta? - Załóż

×

Nie masz konta? - Załóż

×

Konkurs do 30 maja


Kto zarezerwuje
do 25 maja pobyt dla minimum 2-os
weźmie UDZIAŁ w losowaniu
20 zestawów kosmetyków
siarczkowych
Sulphur
z BUSKA

Weźmie TEŻ Udział
w losowaniu
Pobytu w Hotelu
leczniczym dla 2 os.
w wybranym terminie
Załóż konto
Regulamin Konkursu
×

1. Regulamin Konkursu Zestaw Kosmetyków Sulphur i Weekend dla 2 os. w Hotelu

2. Organizatorem konkursu jest BURW Patrona S.J. we Wrocławiu, 53-031, ul. Siostrzana 17/17a
3. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu www.patrona.pl/klub-kuracjusza
4. Konkurs polega na losowaniu nagród A. Zestaw kosmetyków Sulphur i B. Weekend w Hotelu dla 2 os.
5. Nagroda Zestaw Kosmetyków Sulphur zostanie rozlosowana wśród 20 spośród wszystkich zarejestrowanych do dnia 29 czerwca 2018 r. użytkowników serwisu, którzy posiadają nr Karty Kuracjusza i którzy podali podczas rejestracji swój e-mail, telefon, imię i nazwisko oraz kliknęli zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz nie cofnęli tej zgody do dnia konkursu.
6. a) Nagroda Zestaw Kosmetyków Sulphur zostanie rozlosowana dnia 30 czerwca 2018 r. w obecności komisji złożonej z 2 pracowników BURW Patrona za pomocą algorytmu przy użyciu nadanego użytkownikowi nr-u Karty Kuracjusza.
b) Do wylosowanego użytkownika zostanie wysłany e-mail z prośbą o podanie adresu korespondencyjnego, na który zostanie wysłana nagroda Zestaw Kosmetyków Sulphur.
c) W przypadku braku odpowiedzi ze strony użytkownika w ciągu 7 dni roboczych lub błędnego adresu e-mail podanego podczas rejestracji nagroda przepada.
d) Użytkownik może wziąć udział w losowaniu tylko na jedno zarejestrowane konto.
7. W konkursach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez BURW Patrona oraz z nim powiązane. W przypadku wykrycia takiej praktyki nagrody nie należą się.
8. Nagroda WEEKEND w HOTELU dla 2 os. to pobyt dla 2 osób od piątku do niedzieli w dowolnym wybranym hotelu lub ośrodku wypoczynkowym z oferty dostępnej na stronie
www.patrona.pl/klub-kuracjusza.pl w dowolnym wybranym przez użytkownika terminie, w ramach dostępności miejsc z wyklucze-niem terminów pomiędzy 22.12.2018 a 06.01.2019r.

9. Nagroda WEEKEND w HOTELU dla 2 os. zostanie rozlosowana wśród wszystkich zarejestrowanych do dnia 29 czerwca 2018 r. użytkowników serwisu, którzy:
a) posiadają nr Karty Kuracjusza i którzy podali podczas rejestracji swój e-mail, telefon, imię i nazwisko oraz kliknęli zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz nie
cofnęli tej zgody do dnia konkursu, b) dokonali zakupu usługi pobytu oferowanej na stronie www.patrona.pl/klub-kuracjusza.pl do dnia 30 maja 2018 r., i którzy opłacili całość należności za usługę do dnia 5 czerwca b.r.
10. a) Nagroda WEEKEND w HOTELU dla 2 os. zostanie rozlosowana dnia 30 czerwca 2018 r. w obecności komisji złożonej z 2 pracowników BURW Patrona za pomocą algorytmu przy użyciu nadanego użytkownikowi nr-u Karty Kuracjusza.
b) Do wylosowanego użytkownika zostanie wysłany e-mail z pytaniem o termin i miejsce spędzenia weekendu w wybranym ośrodku lub hotelu.
c) W przypadku braku odpowiedzi ze strony użytkownika w ciągu 21 dni lub błędnego adresu e-mail podanego podczas rejestracji nagroda przepada.
d) Użytkownik może wziąć udział w losowaniu tylko na jedno zarejestrowane konto.
11. BURW Patrona S.J. nie odpowiada za niemożność wzięcia udziału przez użytkownika w losowaniu nagród w wyniku: błędnego odczytania danych rejestracyjnych przez urządzenia końcowe użytkownika (komputer, laptop, tel. komórkowy), za błędną rejestrację na stronie www.patrona.pl/klub-kuracjusza lub za inne błędy, które są wynikiem złego działania serwera i urządzeń obsługujących rejestrację lub Konkurs.
12. Wszelkie naruszenia regulaminu będą skutkowały usunięciem użytkownika z losowań nagród.
13. Odwołania od opisanego sposobu przyznawania nagród nie przysługują użytkownikowi.
14. Wszelkie spory wynikające z powyższego Strony będą starały się rozwiązać polubownie.

BURW Patrona S.J.
Wrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Załóż konto
?>