Regulacje Covid-19 - wpływ na realizację usługi

Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo do możliwych ograniczeń i zmian w realizacji poszczególnych świadczeń zawartych w ofercie imprez prezentowanych na stronie Patrona.pl, które to ograniczenia i zmiany wynikają bezpośrednio z aktów prawnych, nakazów lub zaleceń administracji państwowej i samorządowej w związku z funkcjonowaniem ogólnokrajowych i lokalnych obostrzeń oraz zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem covid-19.

Ograniczenia i zmiany w realizacji poszczególnych świadczeń mogą mieć charakter częściowy lub całkowity, co oznacza, że określone świadczenie może być częściowo ograniczone lub nie będzie mogło być zrealizowane z powodów wprowadzenia regulacji związanych z covid-19.

Klientowi nie przysługuje w takim przypadku odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w realizacji umowy, w związku z niemożnością wykonania świadczenia lub jego znacznym ograniczeniem, z powodów nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności wprowadzonych przez regulacje związane z covid-19.

Ograniczenia i zmiany mogą dotyczyć takich świadczeń jak: zasady i formy wyżywienia, procedury rehabilitacyjno- zabiegowe, realizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych, dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych (np. strefy spa w tym sauny, jacuzzi, baseny, gabinety kosmetyczne, gabinety masażu; siłownie, sale fitness, boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sale dancingowe, kawiarnie, bary).

Wszyscy Klienci, szczególnie w przypadku zakwaterowania w pokoju wieloosobowym na dokwaterowanie do osoby niezwiązanej relacją wspólnego gospodarstwa domowego, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność sanitarną w codziennych czynnościach podczas trwania pobytu, a w przypadku niepokojących objawów zdrowotnych niezwłocznie informować Kierownika lub personel medyczny Ośrodka. Wybór rodzaju zakwaterowania należy wyłącznie do Klienta zgodnie dostępnością miejsc Operatora.

W związku z zapobieganiem covid-19 uczestnictwo w imprezach prezentowanych na stronie Patrona.pl może być uzależnione od spełnienia jednego z następujących warunków:

1. zaświadczenie o odbytym szczepieniu przeciw covid-19;

2. negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu.

W przypadku testu jego koszt pokrywa Klient lub w przypadkach uprawnionych finansowany jest on ze środków publicznych. Podstawą wykonania testu ze środków publicznych jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub dokonanie zgłoszenia za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz.U.2017 poz. 2361, 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U.2020 poz.374,
3. Ustawa z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020 poz. 568, 4. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Dz.U.2020, poz. 694, 5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U.2020, poz. 695, 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.05.2021 Dz.U. poz. 905 ust.8 par. 14; 7. Inne regulacje związane z covid-19.