×

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w chwili obecnej pracujemy zdalnie.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 735 988 955

Zachęcamy również do kontaktu w formie elektronicznej:

• adres e-mail: patrona@patrona.pl

• lub w formie formularza kontaktowego ze strony https://www.patrona.pl/kontakt

Zapraszamy serdecznie!

Regulacje Covid-19 - wpływ na realizację usługi

Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do możliwych ograniczeń i zmian w realizacji poszczególnych świadczeń zawartych w ofercie imprez prezentowanych na stronie Patrona.pl, które to ograniczenia i zmiany wynikają bezpośrednio z nakazów i zaleceń administracji państwowej w związku z funkcjonowaniem Tarczy Antykryzysowej, wprowadzaniem etapów znoszenia ograniczeń związanych z covid-19 oraz wprowadzaniem wszelkich zarządzeń władz krajowych i samorządowych związanych z covid-19 regulujących zasady funkcjonowania życia społecznego.

Ograniczenia i zmiany w realizacji poszczególnych świadczeń mogą mieć charakter częściowy lub całkowity, co oznacza, że określone świadczenie może być częściowo ograniczone lub nie będzie mogło być zrealizowane z powodów wprowadzenia regulacji związanych z covid-19.

Klientowi nie przysługuje w takim przypadku odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w realizacji umowy, w związku z niemożnością wykonania świadczenia lub jego znacznym ograniczeniem, z powodów nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności wprowadzonych przez regulacje związane z covid-19.

Ograniczenia i zmiany mogą dotyczyć takich świadczeń jak: zasady i formy wyżywienia, procedury rehabilitacyjno- zabiegowe, realizacja zajęć kulturalno-rekreacyjnych, dostęp do obiektów rekreacyjno-sportowych (np. strefy spa w tym sauny, jacuzzi, baseny, gabinety kosmetyczne, gabinety masażu; siłownie, sale fitness, boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci, wypożyczalnie sprzętu sportowego, sale dancingowe, kawiarnie, bary).

Wszyscy Klienci, szczególnie w przypadku zakwaterowania w pokoju wieloosobowym na dokwaterowanie do osoby niezwiązanej relacją wspólnego gospodarstwa domowego, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność sanitarną w codziennych czynnościach podczas trwania pobytu, a w przypadku niepokojących objawów zdrowotnych niezwłocznie informować Kierownika lub personel medyczny Ośrodka. Wybór rodzaju zakwaterowania należy wyłącznie do Klienta zgodnie dostępnością miejsc Operatora.

podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24.11.2017 o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz.U.2017 poz. 2361,
2. Ustawa z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2020 poz. 568,
3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Dz.U.2020, poz. 694,
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Dz.U.2020, poz. 695,
5. Inne regulacje związane z covid-19.