Bon Turystyczny

 

BON TURYSTYCZNY 500+

 

Uprzejmie informujemy, że BURW Patrona Sp.J. jest podmiotem uprawnionym do obsługi płatności polskiego bonu turystycznego. Oznacza to, że wszystkie usługi prezentowane na stronie PATRONA.PL można zakupić z wykorzystaniem POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł - bon turystyczny 500+. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł - bon turystyczny 1000+.

Za pomocą bonu turystycznego można opłacić turnusy rehabilitacyjne, pobyty lecznicze, pobyty sanatoryjne, pobyty spa, wczasy lecznicze, usługi hotelarskie z pakietami towarzyszącymi oraz inne imprezy turystyczne na terenie całej Polski. Bon turystyczny nowelizacją ustawy został przedłużony do 31 marca 2023 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu. Prawo do bonu jest ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT wyjaśnia sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych. POT publikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem.

BURW Patrona jako Organizator Turystyki jest podmiotem uprawnionym do przyjmowania płatności bonem turystycznym i figuruje na liście POT.

Bon turystyczny można aktywować na PUE ZUS w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Bon jest dostępny na profilu PUE ZUS osoby uprawnionej. Na bonie widoczna jest kwota do wykorzystania. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż wyczerpie się pełną kwotę.

Płatności bonem turystycznym są realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną, trzeba okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS-em.

Lista podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą Bonu Turystycznego znajduje się na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel.

 

 

Przygotowano na podstawie informacji ze strony ZUS z dnia 29.08.2020 r.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc

 

Powyższe treści mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa.