Regulamin promocji

Regulamin promocji oferowanych na portalu www.patrona.pl oraz www.spa-medical.net obowiązujący od dnia 25 stycznia 2016 roku do odwołania.

1. Promocje cen usług oferowane na portalach www.patrona.pl i www.spa-medical.net są wyrażeniem orientacyjnej ceny prezentowanych usług i nie są ofertą w rozumieniu art 66.kodeksu cywilnego. Ofertą jest cena usługi zawarta w umowie z Klientem.

2. Promocje te skierowane są wyłącznie do Klientów indywidualnych (osób fizycznych) i umożliwiają Klientowi zawarcie umowy wg. proponowanych cen jednej rezerwacji dla maksymalnej liczby 4 osób.

3. Ceny promocji oznaczone między innymi nazwami Wczesne Lato, Lato, First Minute (FM), Last Minute (LM) oraz wszystkich promocji dotyczących proponowanych terminów usług (pobytów), które rozpoczynają się na co najmniej 40 dni przed datą rozpoczęcia pobytu są proponowane Klientowi wyłącznie w celu zawarcia przez Klienta umowy z czasem płatności 2 dni roboczych (liczone jest 48 godzin w dni robocze od zawarcia umowy do płatności).

4. Promocje oraz inne zniżki, w tym z tytułu uczestnictwa w Klubie Kuracjusza oraz z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, nie sumują się.

5. Promocje obowiązują wyłącznie w czasie ich trwania, od momentu ogłoszenia promocji do czasu ich odwołania. Promocje nie odnoszą się do umów zawartych przed ogłoszeniem promocji oraz po odwołaniu promocji.