Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej BURW Patrona

podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Kontynenty UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. / indeks UTRP18/2021/03/09 (dawniej UTRP/18/08/30), roz.II ust.H/par.26-28, roz.III ust.D/par.35-37.
 

Uprzejmie informujemy o możliwości dobrowolnego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej zakupionej w BURW Patrona. Z wielu dostępnych ofert ubezpieczeniowych proponujemy Państwu naszego kontrahenta UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W przypadku sytuacji, która zmusza Państwa do podjęcia decyzji o rezygnacji z zakupionej imprezy turystycznej, mogą wystąpić okoliczności naliczenia przez Organizatora kosztów rezygnacji zgodnie z art. V ust. 5.3.2 Warunków Uczestnictwa. Aby uniknąć ryzyka finansowego mogą Państwo przy zakupie usługi turystycznej wykupić polisę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Ważne informacje:

1. W przypadku zakupu imprezy turystycznej powyżej 30 dni przezd rozpoczęciem imprezy - decyzję o wykupieniu polisy muszą Państwo podjąć w terminie najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wpłaty całości lub części zaliczki, o ile ma to miejsce później niż zawarcie umowy. W przypadku zakupu imprezy turystycznej poniżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy - decyzję o wykupieniu polisy muszą Państwo podjąć w dniu zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej.

2. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji uwarunkowane wystąpieniem następujących zdarzeń losowych niezależnych od Ubezpieczonego:

a) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród do 32 tygodnia ciąży - jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub wyjazd, lub powodują śmierć Ubezpieczonego;

b) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród do 32 tygodnia ciąży osoby bliskiej Ubezpieczonemu lub śmierć osoby bliskiej;

c) poważne zdarzenie losowe, bezwględnie wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w dniu planowanego wyjazdu (np. włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan lub inne zdarzenie losowe, zaistniałe w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego);

d) wystąpienie szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania;

3. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji, które zostały faktycznie naliczone Ubezpieczonemu przez biuro podróży i zostały faktycznie poniesione przez biuro podróży.

Więcej informacji znajdą Państwo w dokumencie OWU indywidualnych podróży na terenie RP Kontynenty UNIQA.